רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

קואליציות ושולחנות עגולים

קואליציה למניעת עישון

 

הקואליציה הוקמה ב 2016 כיוזמה משותפת של רשת ערים בריאות והאגודה למלחמה בסרטן. בקואליציה שותפים היום: משרד הבריאות, משרד החינוך, ההסתדרות הרפואית, איגוד רופאי בריאות הציבור, החברה למניעה וגמילה מעישון, בתי הספר לבריאות הציבור, קופות החולים וארגונים העוסקים בנושא. 

ב 2016 מוקד פעילותה היה היום ללא עישון ברשויות ובכנסת.

גם ב 2017 הכינה הקואליציה ערכת הסברה והפעלה לרשויות והכינה ניירות עמדה לקראת דיונים שהתקיימו בכנסת: בוועדה לביקורת המדינה, בוועדת הכלכלה ובוועדת העבודה הרווחה והבריאות..

סיכום הדיונים בוועדות הכנסת ובכנס שהוקדש לנושא "דור ללא עישון" - בקובץ המצ"ב.

הקואליציה נערכת בימים אלה להכנת תכנית עבודה שנתית להשגת מטרותיה.