רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

הרשת בישראל

רשת הערים הבריאות בישראל הוקמה ב- 6 במרץ 1990, בסיומו של הכנס הראשון בנושא "ערים בריאות" שהתקיים בירושלים.

 

הכנס נערך ביוזמתו של ד"ר אלכס לבנטל, בהיותו רופא מחוז ירושלים של משרד הבריאות, בשיתוף עם ד"ר יהודה לנקרי,  שכיהן אז כיו"ר ועדת הבריאות של מרכז השלטון המקומי וכראש מועצת שלומי. במעמד ההקמה הצטרפו הערים: ירושלים, תל-אביב, נתניה ורמת השרון.

 

 מקימי רשת ערים בריאות בישראל  הציבו לעצמם שורה של מטרות: סיוע הדדי, למידה הדדית, החלפת מידע ושיתוף החברים ברעיונות, דרכי פעולה והתנסויות.

 הפעילות בתחום זה, החלה עם הקמתו של הפרויקט האירופי בארגון הבריאות העולמי (ב-1987). עיריית ירושלים  היתה הראשונה שנענתה ליוזמה זו. בסוף שנת 1987 קיבלה מועצת העיר החלטה לאמץ את עקרונות העיר הבריאה ולהצטרף לפרויקט האירופי בראשות ארגון הבריאות העולמי. ירושלים שותפה בו עד עצם היום הזה.

 

בשנת 1988 החליטה עיריית נתניה לאמץ  גם היא את הרעיון והקימה מועצת "פרויקט עיר בריאה", ומועצה זו קבעה תחומי פעולה על סמך מידע עירוני.

 

כבר בשנה השנייה לפעולתה, שמה רשת ערים בריאות דגש על העלאת המודעות לצורך בבסיס מידע עירוני לתכנון והערכה של פעילויות מקדמות בריאות בעיר. כך הוחל בגיבוש מדדים ואינדיקטורים של "פרופיל בריאות עירוני", במקביל ובשיתוף עם פעילות דומה שהתבצעה במסגרת התוכנית האירופית של ארגון הבריאות העולמי. כן נפתחה מסורת של מפגשים של חברי הרשת ללמידה הדדית ושיתוף ברעיונות ובהתנסויות.

 

"פרופיל הבריאות" של העיר מעלה אדומים, אשר הוכן ב- 1993, היווה מנוף להכנת מסמך הנחיה לכלל ערי הרשת. מסמך זה מעודכן מעת לעת והיום הוא משמש כלי-עבודה בידי הרשויות המקומיות ברשת להכנת פרופיל (בריאות) עירוני המספק בסיס מידע לתכנון אסטרטגי עירוני לפיתוח הבריאות והקיימות.

 

ב- 1993 ניסחו חברי הרשת בישראל, שכללה אז שבע ערים, תקנון הקובע את כללי ההצטרפות לרשת ואת המחויבויות של הערים, הארגונים והפרטים החברים. מסמך זה עודכן  ב-1997, עם הפיכת הרשת ליחידת סמך במרכז השלטון המקומי, עודכן שוב ב- 1999 ויעודכן באסיפה השנתית של הרשת בנובמבר 2010.

 

בסוף שנת  1998 הוחל בתהליך של חשיבה אסטרטגית, בו היו שותפים נציגי כל הרשויות והארגונים החברים ברשת. על בסיס זה , בכל שנה, מותווית תוכנית עבודה הכוללת הדרכה, מפגשים להחלפת ידע ומידע, כנסים, ליווי וסיוע לערים בביצוע משימותיהן,הפקת ביטאון והפצת חומר מקצועי. משרד הבריאות שותף במימוש תוכניות אלה.

מאז נערכו תהליכים משתפים תקופתיים לעדכון התוכנית האסטרטגית.

 

ביוני 2000, עת הוקמה הרשת האירופית של רשתות לאומיות בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, קיבלה הרשת הישראלית הכרה כחברה מלאה ברשת האירופית המתחדשת, לאחר שעמדה בכל דרישות הקבלה.

 

מישורי פעולה

הרשת מופעלת על-ידי ועד מתאם הנבחר אחת לשנתיים באסיפה הכללית (באותו מעמד נבחרים יו"ר הוועד וכן חברי ועדת ביקורת). נציגי הוועד הם אלה המשמשים משאב להנחיה מקצועית ולליווי העשייה העירונית בשטח.  בשנים האחרונות, הופנם רעיון הרישות ונעשה לתהליך טבעי, בין ערים.

 

בשנים האחרונות שמה הרשת דגש בשלשה מישורי פעולה:

א.  הפנמת התפיסה המשולבת של עקרונות "בריאות לכול" ודרכי הפעולה של קידום הבריאות במסגרת

     העירונית יחד עם עקרונות הניהול המקיים (פיתוח בר קיימא)

ב.  בניית פרופיל עירוני, הכולל סקר תושבים (בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) כבסיס מידע לתכנון

     אסטרטגי לפיתוח הבריאות והקיימות.

ג.  יצירת שותפויות רחבות ברמה הלאומית, אשר מאפשרות שותפויות ברמה המקומית.

 

בשנת 2002 וכן ב- 2007 קיימנו קורס הכשרה למתאמים העירוניים ולמתאמים שבדרך, אשר הקנה ידע וכלים למילוי תפקיד המתאם העירוני (לאחר שהוגדר תפקידו). הקורסים הוכרו לגמול השתלמות. מאז ממשיכה הרשת לקיים סדנאות וימי למידה לשם העמקת הידע בבריאות הציבור ולשם פיתוח היכולות המקצועיות של המתאמים העירוניים.

 

במסגרת יצירת שותפויות וחיזוקן, פועלת הרשת הן לצירוף ארגונים כחברים ברשת והן כחברה בפורומים ומסגרות לאומיות.

 

נציגי הרשת שותפים במועצה הלאומית לקידום בריאות, בפורום הלאומי למניעת עישון (בהנהלת האגודה למלחמה בסרטן), בפורום הלאומי לבטיחות ילדים (בהנהלת "בטרם"), בארגון הגג של ארגוני הסביבה "חיים וסביבה", בקואליציה של הארגונים הסביבתיים והחברתיים לגיבוש מדיניות פיתוח בר-קיימא (בהנהלת מרכז השל).

שותפות קיימת גם עם מסגרות אחרות לקידום בריאות הפועלות בארץ. מסגרות אלה שותפות בהנהלת הרשת שלנו - בתי ספר מקדמי בריאות (בהנהלת משרד החינוך) ומתנ"סים מקדמי בריאות (בהנהלת חברת המתנ"סים).