רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

הרשת בישראל

רשת הערים הבריאות בישראל הוקמה ב- 6 במרץ 1990, בסיומו של הכנס הראשון בנושא "ערים בריאות" שהתקיים בירושלים. ראה נוסח ההכרזה.

 

הכנס נערך ביוזמתו של ד"ר אלכס לבנטל, בהיותו רופא מחוז ירושלים של משרד הבריאות, בשיתוף עם ד"ר יהודה לנקרי,  שכיהן אז כיו"ר ועדת הבריאות של מרכז השלטון המקומי וכראש מועצת שלומי. במעמד ההקמה הצטרפו הערים: ירושלים, תל-אביב, נתניה ורמת השרון.

 

 מקימי רשת ערים בריאות בישראל  הציבו לעצמם שורה של מטרות: סיוע הדדי, למידה הדדית, החלפת מידע ושיתוף החברים ברעיונות, דרכי פעולה והתנסויות.

 הפעילות בתחום זה, החלה עם הקמתו של הפרויקט האירופי בארגון הבריאות העולמי (ב-1987). עיריית ירושלים  היתה הראשונה שנענתה ליוזמה זו. בסוף שנת 1987 קיבלה מועצת העיר החלטה לאמץ את עקרונות העיר הבריאה ולהצטרף לפרויקט האירופי בראשות ארגון הבריאות העולמי. ירושלים שותפה בו עד עצם היום הזה.

 

בשנת 1988 החליטה עיריית נתניה לאמץ  גם היא את הרעיון והקימה מועצת "פרויקט עיר בריאה", ומועצה זו קבעה תחומי פעולה על סמך מידע עירוני.

 

כבר בשנה השנייה לפעולתה, שמה רשת ערים בריאות דגש על העלאת המודעות לצורך בבסיס מידע עירוני לתכנון והערכה של פעילויות מקדמות בריאות בעיר. כך הוחל בגיבוש מדדים ואינדיקטורים של "פרופיל בריאות עירוני", במקביל ובשיתוף עם פעילות דומה שהתבצעה במסגרת התוכנית האירופית של ארגון הבריאות העולמי. כן נפתחה מסורת של מפגשים של חברי הרשת ללמידה הדדית ושיתוף ברעיונות ובהתנסויות.

 

"פרופיל הבריאות" של העיר מעלה אדומים, אשר הוכן ב- 1993, היווה מנוף להכנת מסמך הנחיה לכלל ערי הרשת. מסמך זה מעודכן מעת לעת והיום הוא משמש כלי-עבודה בידי הרשויות המקומיות ברשת להכנת פרופיל (בריאות) עירוני המספק בסיס מידע לתכנון אסטרטגי עירוני לפיתוח הבריאות והקיימות.

 

ב- 1993 ניסחו חברי הרשת בישראל, שכללה אז שבע ערים, תקנון הקובע את כללי ההצטרפות לרשת ואת המחויבויות של הערים, הארגונים והפרטים החברים. מסמך זה עודכן  ב-1997, עם הפיכת הרשת ליחידת סמך במרכז השלטון המקומי. מסמך זה עודכן בכל 5 שנים. העדכון האחרון אושר באסיפה הכללית בינואר 2017  ("מהות, מטרות וסדרי עבודה של רשת ערים בריאות בישראל").

 

בסוף שנת  1998 הוחל בתהליך של חשיבה אסטרטגית, בו היו שותפים נציגי כל הרשויות והארגונים החברים ברשת. על בסיס זה , בכל שנה, מותווית תוכנית עבודה הכוללת הדרכה, מפגשים להחלפת ידע ומידע, כנסים, ליווי וסיוע לערים בביצוע משימותיהן, הפקת ביטאון והפצת חומר מקצועי. משרד הבריאות שותף במימוש תוכניות אלה.

מאז נערכו תהליכים משתפים תקופתיים לעדכון התוכנית האסטרטגית.

 

ביוני 2000, עת הוקמה הרשת האירופית של רשתות לאומיות בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, קיבלה הרשת הישראלית הכרה כחברה מלאה ברשת האירופית המתחדשת, לאחר שעמדה בכל דרישות הקבלה. מאז, בכל 5 שנים מתבצע תהליך הכרה מחדש.

 

מישורי פעולה

הרשת מופעלת על-ידי ועד שנבחר אחת לשנתיים באסיפה הכללית (באותו מעמד נבחרים יו"ר הוועד וכן חברי ועדת ביקורת). נציגי הוועד הם אלה המשמשים משאב להנחיה מקצועית ולליווי העשייה העירונית בשטח.  בשנים האחרונות, הופנם רעיון הרישות ונעשה לתהליך טבעי, בין ערים.

 

בשנים האחרונות שמה הרשת דגש בשלשה מישורי פעולה:

א.  הפנמת התפיסה המשולבת של עקרונות "בריאות לכול" ודרכי הפעולה של קידום הבריאות במסגרת

     העירונית יחד עם עקרונות הניהול המקיים (פיתוח בר קיימא)

ב.  בניית פרופיל עירוני, הכולל סקר תושבים (בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) כבסיס מידע לתכנון

     אסטרטגי לפיתוח הבריאות והקיימות.

ג.  יצירת שותפויות רחבות ברמה הלאומית, אשר מאפשרות שותפויות ברמה המקומית.

 

בשנת 2002 וכן ב- 2007 קיימנו קורס הכשרה למתאמים העירוניים ולמתאמים שבדרך, אשר הקנה ידע וכלים למילוי תפקיד המתאם העירוני (לאחר שהוגדר תפקידו). הקורסים הוכרו לגמול השתלמות. מאז ממשיכה הרשת לקיים סדנאות וימי למידה לשם העמקת הידע בבריאות הציבור ולשם פיתוח היכולות המקצועיות של המתאמים העירוניים.

ב 2016-17 והיום, ב 2019, אנחנו מקיימים קורסי הכשרה, בני 120 שעות, בשיתוף עם משרד הבריאות, המוכרים לגמול השתלמות

 

נציגי הרשת שותפים במועצה הלאומית לקידום בריאות, בהנהלת התוכנית הלאומית של משרד הבריאות החינוך והספורט - אפשריבריא, מובילים את הקואליציה למניעת עישון (בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן), בארגון הגג של ארגוני הסביבה "חיים וסביבה", הרשת מובילה שולחנות עגולים לגיבוש קווים מנחים ליישום תחומי תוכן ברשויות המקומיות.