רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

תפקיד הרשת

תפקיד הרשת

 

רשת ערים בריאות בישראל הנה ארגון ארצי לקידום הבריאות והסביבה במסגרות העירוניות, על פי  עקרונות  'בריאות לכל', 'אמנת אוטווה' ואג'נדה 21 לפיתוח בר קיימא.

הרשת מתנהלת כיחידת סמך במסגרת  מרכז השלטון המקומי בישראל והנה הנציגה המוסמכת של ישראל ברשת האירופית של 'ערים בריאות' בהנהגת ארגון הבריאות העולמי.

      

תפקידיה:

  • להפיץ וליישם את הרעיון והדרך של "ערים בריאות" בישראל
  • לשמש במה לעבודת צוות בין-עירונית (מרושתת) להחלפת מידע והתנסות
  • לספק תמיכה, הדרכה וליווי מקצועי לרשויות המקומיות החברות.
  • ליזום קואליציות ולהשתתף בקואליציות קיימות עם גורמים מוסדיים וארגונים לא ממשלתיים בנושאי בריאות, סביבה, חברה, חינוך, תכנון אורבאני, תוך שיתוף המגזר העסקי וגורמים אחרים.
  • לארגן כנסים,  סמינרים, קבוצות דיון, השתלמויות וקורסי הדרכה
  • לגייס רשויות , מוסדות ופרטים כחברים חדשים ברשת
  • לשתף פעולה עם ערים ורשתות של 'ערים בריאות' בעולם.