רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

הכרזה להקמת הרשת

 

 הכרזה להקמת רשת ערים בריאות בישראל

 

 אנו נציגי רשויות מקומיות, שהשתתפנו בסדנא הישראלית הראשונה של הערים הבריאות בירושלים מה- 5-6/3/90, מזדהים עם ההכרזה להקמת רשת "ערים בריאות" בישראל ונביא את ההחלטה לאישור המוסדות המתאימים, כל אחד ברשות המקומית אותה הוא מייצג.

 

בשנים האחרונות הולכת הרשות המקומית ותופסת מקום מרכזי בחיי הפרט והקהילה והיא אחראית לאיכות החיים היומיומית, שיפור ואיכות הסביבה ובריאות התושבים.

 

בתחומי האקולוגיה ובריאות הסביבה ניכרת מעורבות הולכת וגוברת של היחיד והציבור. דוגמאות לא חסרות לכך, החל מערנות ופעילות למען ניקיון הסביבה, מניעת זיהום אויר ועישון סביבתי, הקפדה על תרבות הדיור ועל חוקי התכנון והבניה וכו'.

 

הערים באירופה וישראל נמצאות בתקופה האחרונה בתהליך מתמיד של שינוי, שיפור וחידוש פניהן, תוך שמירה על אתרים וערכים היסטוריים ושיקום השכונות לרווחת הפרט והמשפחה. לכן – תכנית "ערים בריאות" מהווה המשך טבעי למגמה הקיימת.

 

הערים המשתתפות נוטלות על עצמן את עקרונות "בריאות לכל לשנת 2000" של ארגון הבריאות העולמי באזור האירופי, ואת עקרונות קידום הבריאות מתוך גישה אקולוגית – חברתית המופיעה בהצהרת אוטווה, והמתבטאת בפרויקט "ערים בריאות".

 

על כן אנו מתכוונים:

 

1.  לקבוע את נושא הבריאות במובנו הרחב במקום גבוה בסדר העדיפות של הרשות המקומית.

 

2.  לשתף את תושבי עירנו כפרטים, כאנשי מקצוע וארגוני מתנדבים לפעולות השונות למטרת קידום

     הבריאות ואיכות הסביבה.

 

3.  לפתח בסיס רב-מגזרי לפעילות משותפת לנושא בריאות ואיכות הסביבה בתחום העירוני.

 

4.  לשתף פוליטיקאים, אזרחים ואנשי מקצוע לצורך קידום נושא "העיר הבריאה".

 

 

רק רשות מקומית אשר תקבל על עצמה התחייבות כלפי ביצוע העקרונות והמטרות של "בריאות לכל לשנת 2000" תוכל ליטול חלק בפרויקט "ערים בריאות".

 

 

 

 

 

 

ירושלים, מלון "מגדל הכנסת" 6 במרס 1990