רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

מבנה הרשת

  

הרשת מהווה יחידה במרכז השלטון המקומי.

חברים בה: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, ארגונים ופרטים.