רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

הרשת באירופה

הרשת האירופית של ערים בריאות בהנהגת ארגון הבריאות העולמי

(מבוסס על תרגום הפרק מתוך אתר הרשת האירופית של ארגון הבריאות העולמי)

 

הרשת האירופית של ערים בריאות הוקמה ע"י ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי, ב-  1987 עם 11 ערים. ערים אלה נחשבות עד היום כ"ערי הפרויקט". זמן קצר לאחר הקמתה השתתפו בה 35 ערים. עם ההתעניינות הגוברת בהצטרפות אל הרשת, יזם ארגון הבריאות העולמי מסגרת נוספת והציע להקים רשת לאומית של ערים בריאות בכל מדינה שלה נציגות ברשת ערי הפרויקט.

כבר בראשית תהליך העבודה עם ערי הפרויקט הוחלט לפעול במתכונת חמש שנתית (שלבים), כאשר בכל שלב מתמקדים בתחומים מוגדרים. מתכונת זו מספקת אמות מידה למדידת התקדמות וכן מסייעת בקביעת קדימויות לפעולה.

 

שלב I

 (1987-1992) - 35 ערים ברשת האירופית של ערים בריאות (ערי פרויקט). המטרה – להביא לערים שיטות עבודה חדשות לקידום הבריאות.

 

שלב II  

 (1993-1997) - 39 ערים ברשת. הושם דגש על מדיניות ציבורית בריאה ועל תכנון עירוני כולל לקידום הבריאות.

 

שלב III

 (1998-2002) - בסוף דצמבר 2002 היו חברות ברשת האירופית של הערים הבריאות 55 ערים מ- 28 מדינות. נושאי הליבה בשלב זה היו: הוגנות (equity), פיתוח בר-קיימא ופיתוח חברתי, עם דגש על תכנון אינטגרטיבי לפיתוח הבריאות.

התפוקה העיקרית של שלב זה (ע"י כל עיר חברה ברשת) - תוכנית עירונית כוללת לפיתוח הבריאות, אשר באה לתת מענה לפערי הבריאות, להשפעת העוני על הבריאות, להדרה חברתית ולצורכיהם של קבוצות פגיעות. הערים נדרשו לכלול גישות מערכתיות של ניטור והערכה. המטרה העיקרית של הערכת השלב השלישי - להפיק לקחים, ללמוד מהתנסות, מסיפורים ומרעיונות יצירתיים של הערים החברות.

 

שלב IV

 (2003-2007) – הושק בכנס הבינלאומי של ערים בריאות באוקטובר 2003. הוא התבסס על מחויבות כוללת לפיתוח הבריאות עם דגש על הוגנות (equity), התמודדות עם הגורמים המשפיעים על הבריאות, פיתוח בר-קיימא ומנהל משתף ודמוקרטי. בשלב זה  הערים החברות ברשת האירופית (ערי הפרויקט) התחייבו גם לפעול בתחומים הבאים:

הזדקנות בריאה: ליצור מחויבות פוליטית מקומית לקביעת מדיניות ותהליכי תכנון אשר יבטיחו גישה הוליסטית ומאוזנת לפיתוח הבריאות ומתן מענה לצורכי הבריאות של אוכלוסיית הגיל השלישי.

תכנון אורבאני בריא: לשלב שיקולים בריאותיים לתוך תהליכי תכנון אורבאני, תוכניות ופרויקטים ולבסס את היכולות הדרושות והמחויבויות הפוליטיות והמוסדיות להשגת מטרה זו.      

תסקיר השפעה על הבריאות: לשלב תסקיר השפעה על הבריאות כמסגרת שיטתית בערים, אשר מאפשרת למקבלי החלטות לקחת בחשבון את בריאותם ואיכות חייהם של האנשים בשעה שמפתחים מדיניות, תוכנית או פרויקט.

פעילות גופנית וחיים פעילים: לפתח אסטרטגיות והתערבויות חדשניות, כולל שינויים בעיצוב העירוני והסביבה כך שתאפשר ותעודד פעילות גופנית וחיים פעילים בכל גיל ותתמודד עם בעיית ההשמנה (נושא שהוסף באוקטובר 2004).

כל הערים ברשת האירופית של ארגון הבריאות העולמי פעלו בתחומים אלה הן בעצמן והן בקבוצה. עבודה זו יצרה מאגר ידע והתנסות אשר ישרת את כל ערי אירופה.

 

שלב V

 (2008-2012) – נותן קדימות לבריאות והוגנות בבריאות בכל מדיניות מקומית. ערים (וגם ערי הרשתות הלאומיות) מתמקדים בשלשה תחומי ליבה:

            סביבות תומכות

            חיים בריאים

            עיצוב אורבאני בריא

שלב V נתמך בהצהרת זגרב לערים הבריאות.

 

 

הרשת האירופית של הרשתות הלאומיות The NETWORK

 

הרשת האירופית של רשתות לאומיות (The NETWORK) הוקמה ע"י ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי, במהלך השלב השלישי של הפרויקט האירופי (1998-2002), כגוף בר קיימא, אשר פועל עד היום.

שלשת הפונקציות העיקריות של הרשת האירופית: פוליטית, אסטרטגית וטכנית.

התמיכה לפונקציות אלה ניתנת באמצעות החלפת מידע, ניטור והערכה ותהליכי הדרכה.

לקראת השלב החמישי נוסחו מחדש החזון והמטרות של הרשת וכן דרישות הסף מהרשתות החברות בה.

רשת זו פועלת במקביל וביחד עם רשת ערי הפרויקט.