רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה.

המדריך ל"עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה" הוא פרי עבודתה של ועדה בין תחומית, בין מגזרית, אשר גיבשה את המושגים, התפיסה והמתכונת המוצעת. חברי הועדה היו שותפים בליקוט החומר ובכתיבה.