רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

ערים בריאות בישראל - 2008

"ערים בריאות בישראל"

חוברת בעברית ובאנגלית, אשר הופקה ב 2008, לקראת הכנס הבינלאומי של הערים הבריאות, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, אשר התקיים באוקטובר 2008 לציון 20 שנות פעילות של הרשת האירופית וסיום השלב הרביעי של התוכנית.

בחוברת מוצגים הרעיון ועקרונות הפעולה של העיר הבריאה, מהותה של רשת ערים בריאות וכן סקירה על פעילות הרשת בשנים האחרונות. כמו כן מוצגות בה דוגמאות נבחרות של פעילויות ותוכניות הנעשות ברשויות החברות ברשת.