רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

עיר נקייה מעישון - קווים מנחים ליישום

 

   "עיר נקייה מעישון" – קווים מנחים ליישום                                                                     

                         

"רשת ערים בריאות בישראל", הפועלת להטמעת "בריאות לכל", הצטרפה ליוזמה של ארגון הבריאות העולמי ומובילה תהליך משתף למען הפיכת הערים הבריאות לנקיות מעישון. זאת לנוכח מחויבותן של ערים אלה לבריאות תושביהן ומתוך הכרה באחריותן לאכוף את התקנות המגבילות עישון במקומות ציבור. צוות משימה בין תחומי, הכולל מתאמי בריאות, אשר במקביל החלו לאמץ את המדיניות בעירם, פעל לעדכון חוברת ההנחיה. הצוות הכין ערכה (חוברת) מחודשת ומעודכנת (הראשונה פורסמה ב 2006), שתסייע בהנחיית הרשות המקומית (וארגונים אחרים) בנושא וכן התחייב להמשיך לפעול כגורם מלווה, תומך ומעריך את היישום של "עיר נקייה מעישון" ברמה העירונית או הארגונית.

"עיר נקייה עישון"  זו עיר שלוקחת על עצמה מחויבות לצמצום ממדי העישון, קובעת מדיניות ברורה לשמירה על סביבות נקיות מעישון ומיישמת אותה.

 

על מנת ליישם בהצלחה מדיניות של "עיר נקייה מעישון", מוצע להכינה וליישמה בתהליך משותף עם כל בעלי העניין בעיר (או בארגון). בין הצעדים אשר מומלץ לנקוט ברשות המקומית: הצהרה פומבית של  ראש העיר על מחויבותו לאמץ מדיניות זו ואישור מועצת העיר לכך. הקמת צוות משימה עירוני, בראשות חבר/ה מועצת העיר, הכולל את כל השותפים ובעלי העניין לקידום יישום המדיניות בעיר.  צוות זה יפעל כגוף אחד ויכין תוכנית עירונית משותפת, המלווה בהערכה. הצוות יסכים על מטרות ודרכי הפעולה להשגתן (הצעות מוגשות בחוברת), תוך כדי קביעת מדדי ההצלחה ומנגנוני ניטור ובקרה. נגזרות התוכנית ישולבו במסגרות שבאחריות השותפים. במקרים אלה ישמש הצוות במה להעברת מידע בין המסגרות. הצוות המקומי יקבע גם את שלביות הביצוע.

בעיר בריאה – מתאם הבריאות ישמש כרכז הצוות.

בין יתר הפעולות המומלצות: התקנת תקנות עירוניות בדבר שמירה על סביבות נקיות מעישון, הכשרה והסמכת פקחים לאכיפת החוק, ניטור שוטף של מערך הסביבות הנקיות מעישון בעיר והספקת מידע על שירותי גמילה מעישון הניתנים ע"י גופים מוכרים.

רעיונות לגבי הסברה ואפשרויות לגמילה מעישון מופיעים בחוברת זו, כמו גם דוגמאות מוצלחות של פעילות בערים השותפות לצוות.

הצלחת מדיניות של "עיר נקייה מעישון" תלויה במחויבות המנהיגות המקומית  ובשותפויות בין כל הגורמים הפועלים בתחומי הרשות המוניציפאלית  (תושבים, משרדי ממשלה, קופות חולים, ארגונים, בעלי עסקים)  וביצירת דעת קהל מחייבת.