רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

עיר בריאה ומקיימת - קווים מנחים ליישום

המגמה המתפתחת, של שילוב התפיסה הכוללנית של פיתוח הבריאות והקיימות ברמה  המקומית, מצריכה גיבוש של שפה משותפת בין אנשי הבריאות, אנשי הקיימות ואנשי השלטון המקומי, יחד עם גיבוש תבנית עבודה משותפת.  צורך זה השתלב בצורך שעלה מהשטח, ע"י מתאמי ערים בריאות, לקווים מנחים אשר יסייעו למתאם המקומי בהתנעה והטמעה של התהליכים  המובילים ליישום מקומי של עיר בריאה ומקיימת.

 

המדריך שלפניכם בא לתת מענה לשני הצרכים הנ"ל.

מטרתו לפיכך,  לתת מסגרת חשיבה וכלים מעשיים לרשות מקומית המעוניינת לקדם וליישם את התפיסה הכוללנית של עיר בריאה ומקיימת. המדריך עשוי לסייע גם לתושבים או בעלי עניין אחרים המעוניינים להשפיע על ראשי העיר לאמץ את התפיסה והדרך הזו. תמצאו בו רקע מושגי, קווים מנחים לפעולה ודוגמאות אחדות.

 

המדריך הוכן במשותף ע"י המרכז לקיימות, המשרד להגנת הסביבה ורשת ערים בריאות בישראל.