רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

עיר בריאה מהי?

"עיר בריאה" הינה במה ליישום מדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים 

 

כל רשות מקומית או אזורית המצטרפת לרשת ערים בריאות, מתחייבת פוליטית להפיכת חזון "בריאות לכל" למציאות. מליאת מועצת הרשות מאמצת את העקרונות והאסטרטגיות לפיתוח הבריאות והקיימות למען יוכל הדור הנוכחי והדורות הבאים ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובה יותר.

בכך היא מאמצת את אמנת "בריאות לכל", "אמנת אוטווה לקידום הבריאות" ואת ה"אג'נדה 21 לפיתוח בר-קיימא" ומתחייבת לפעול לשיפור הגורמים המשפיעים על בריאות התושבים (סביבתיים, חינוכיים, חברתיים ואחרים), תוך חתירה מתמדת לצמצום הפערים בין אוכלוסיותיה. כמו כן מתחייבת לפעול בשותפות עם כל המגזרים בחברה, עם ספקי השירותים בעיר ועם התושבים.

 

"עיר בריאה" מהווה במה ליישום מדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים. שותפות בין אגפי/מחלקות העירייה ועם ספקי שירותי בריאות, רווחה, איכות הסביבה, פנאי ואחרים, מאפשרת קבלת החלטות רציונאליות, מבוססות על מידע ומתחשבות בהשלכות הבריאותיות על רובדי האוכלוסייה השונים ועל משאבי הדורות הבאים.

 

ל"עיר בריאה" תבנית עבודה הנשענת על עקרונות הניהול האיכותי והמשתף:

 

•  חזון העיר נקבע ע"י מנהיגיה, עם כל השותפים ועם תושבים, מתבסס על האמנות שצוינו לעיל.

•  התוכנית האסטרטגית הכלל עירונית משלבת בין החזון והמציאות אשר סוכמה במסמך "פרופיל 

   העיר" (מידע עירוני כוללני אשר נאסף לשם הערכת צרכים וחשיפת אי שוויון).

• תוכניות העבודה הנגזרות מהתוכנית האסטרטגית משולבות בעבודת הרשות המקומית / אזורית

   ובעבודת השותפים ומלווה במערך בקרה והערכה.

 

רשת ערים בריאות מספקת לרשויות החברות ייעוץ, ליווי ותמיכה מקצועית בכל שלבי התהליך.

 

ברשת חברים, בנוסף על רשויות מקומיות ואזוריות, גם משרדי ממשלה (בריאות, הגנת הסביבה, רווחה, חינוך), מוסדות וארגונים (ביה"ס לבריאות הציבור בירושלים, "שירותי בריאות כללית", "מכבי שירותי בריאות", "קופת חולים מאוחדת", האגודה למלחמה בסרטן, החברה להגנת הטבע, החברה למתנ"סים, ארגון "בטרם", "מרכז המילניום", עמותת "אנוש", איגוד הקרדיולוגים).

 

השותפים תורמים ונתרמים:

 

•  נציגי המשרדים והארגונים שותפים פעילים לקביעת מדיניות הרשת ותוכנית הפעולה שלה.

•  ברמה המקומית, השתתפות השותפים הנ"ל בועדות ההיגוי משמשת הן כמשאב מקצועי של ידע,

   הן כגשר אל מקורות המידע המזינים את הפרופיל העירוני והן כזרוע ביצועית.

• השתלבותם בעשייה העירונית נעשית תוך איגום משאבים, מניעת כפילויות ומיקוד העשייה,

   במסגרתם, על פי צרכים מקומיים, מאותרים.

 

עבודה משותפת, מתוכננת ומשלבת הערכת תהליך ותוצאות היא המתכון להפיכת חזון העיר הבריאה למציאות, יחד עם הקטנת עומס התחלואה וחיסכון כלכלי בטווח הארוך.

 

  .