רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

עיר בריאה מהי?

"עיר בריאה" הינה במה ליישום הגישה של בריאות בכל מדיניות וניהול מקיים 

 

"עיר בריאה" היא עיר שבה התושבים, העסקים, הארגונים והרשות המקומית פועלים יחד על מנת להבטיח  עיר חיה ושטוב לחיות בה.

 

בעיר הבריאה קיימת מודעות לבריאות כערך ומחויבות פוליטית לפעול למימוש:

 

      "בריאות לכל" - צמצום פערים בריאותיים,  הדגשה על קידום הבריאות ומניעת מחלות, שיתוף

        פעולה בין מגזרים שונים בחברה,  השתתפות הקהילה, התמקדות מערכת הבריאות בשירות הרפואי

        הראשוני, שיתוף פעולה בינלאומי.

 

       אמנת אוטווה לקידום הבריאות מדגישה את אסטרטגיות הפעולה, סנגור, אפשור וגישור באמצעותן

         ניתן לפעול במישורים הבאים: בניית מדיניות ציבורית בריאה (או בריאות בכל מדיניות), יצירת סביבה

        תומכת (פיסית וחברתית), חיזוק מעורבות הקהילה, פיתוח מיומנויות אישיות, שינוי דגשים בשירותי

        הבריאות.

 

       אג'נדה 21 לפיתוח בר-קיימא - פתוח העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולת הדורות

          הבאים לספק את צורכיהם, תוך שילוב בין פיתוח סביבתי, חברתי וכלכלי, חיסכון וניהול משאבים.

 

רעיון "העיר הבריאה" אשר החל להתגבש בקנדה ובארה"ב ב- 1984, התפתח ב- 1986 לפרויקט ניסיוני בסניף האירופי של ארגון הבריאות העולמי. המטרה הייתה לבחון את הישימות של עקרונות "בריאות לכל" באמצעות האסטרטגיות ותחומי הפעולה של קידום הבריאות, ברמה המקומית.

נקודות המוצא היו תפיסת העיר כאורגניזם מורכב, חי, נושם, צומח ומשתנה וכן ההכרה בחשיבותה של הרשות המקומית בפיתוח הבריאות ובפיתוח שותפויות לקידום בריאות.

היום יש אלפי ערים בריאות בכל יבשות העולם, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי בסניפים האזוריים שלו.

 

הניסוי החל עם 11 ערים באירופה, אשר צמח במהרה לפרויקט בן 35 ערים והתפתח לתנועה כלל עולמית. ערי הפרויקט האירופי שימשו "מעבדה" להבניית מודל העבודה של העיר הבריאה והן משמשות עד היום כשדה פעולה לפיתוח ויישום של מדיניות ציבורית בריאה.

ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי מוביל, במקביל לערי הפרויקט, גם רשת של רשתות לאומיות של ערים בריאות. הרשת הישראלית שותפה לרשת כלל אירופית זו.

בהצהרת אתונה, בסיום הכנס הבינלאומי של הערים הבריאות, ב- 1998, התחייבו ראשי הערים הבריאות לפעול גם למען פיתוח בר-קיימא בעריהם.

ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי, הפועל על פי תוכניות חומש, מגדיר כל חמש שנים את דרישותיו מהערים הבריאות המבקשות להתקבל לשלב הבא בהתפתחות התנועה. באופן זה נוספו נושאים רבים ליישום בערים הבריאות: תוכנית לפיתוח הבריאות המבוססת על נתוני פרופיל בריאות עירוני, תכנון עירוני בריא, תסקיר השפעה על הבריאות, חיים פעילים ועוד.

היום, בפתחו של שלב 7, מחויבות הערים הבריאות לאמץ ולהטמיע את 17 יעדי פיתוח בר קיימא

(17SDGs) של האו"ם מ 2015, וכן את מסמך הצהרת ההסכמות של ראשי הערים בקופנהגן (2018).

 

כל רשות מקומית או אזורית המצטרפת לרשת ערים בריאות, מתחייבת פוליטית להפיכת חזון "בריאות לכל" למציאות. מליאת מועצת הרשות מאמצת את העקרונות והאסטרטגיות לפיתוח הבריאות והקיימות למען יוכל הדור הנוכחי והדורות הבאים ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובה יותר.

בכך היא מאמצת את הצהרת "בריאות לכל", "אמנת אוטווה לקידום הבריאות" ואת ה"אג'נדה 21 לפיתוח בר-קיימא" ומתחייבת לפעול לשיפור הגורמים הקובעים את בריאות התושבים (סביבתיים, חינוכיים, חברתיים ואחרים), תוך חתירה מתמדת לצמצום הפערים בין אוכלוסיותיה. כמו כן מתחייבת לפעול בשותפות עם כל המגזרים בחברה, עם ספקי השירותים בעיר ועם התושבים. הרשות ממנה מתאם בריאות עירוני (מנהל יחידת בריאות) וועדת היגוי רחבה עם כל השותפים לעשייה. 

בעיר בריאה קיימת שותפות בין אגפי/מחלקות העירייה ועם ספקי שירותי בריאות, רווחה, איכות הסביבה, פנאי ואחרים, היא מאפשרת קבלת החלטות רציונאליות, מבוססות על מידע ומתחשבות בהשלכות הבריאותיות על רובדי האוכלוסייה השונים ועל משאבי הדורות הבאים.

 

ל"עיר בריאה" תבנית עבודה הנשענת על עקרונות הניהול האיכותי והמשתף:

 

•  חזון העיר נקבע ע"י מנהיגיה, עם כל השותפים ועם תושבים, מתבסס על האמנות שצוינו לעיל.

•  התוכנית האסטרטגית הכלל עירונית משלבת בין החזון והמציאות אשר סוכמה במסמך "פרופיל 

   העיר" (מידע עירוני כוללני אשר נאסף לשם הערכת צרכים וחשיפת אי שוויון).

• תוכניות העבודה הנגזרות מהתוכנית האסטרטגית משולבות בעבודת הרשות המקומית / אזורית

   ובעבודת השותפים ומלווה במערך בקרה והערכה.

 

עבודה משותפת, מתוכננת ומשלבת הערכת תהליך ותוצאות היא המתכון להפיכת חזון העיר הבריאה למציאות, יחד עם הקטנת עומס התחלואה וחיסכון כלכלי בטווח הארוך.

 

  .