רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

בסיס רעיוני

"עיר בריאה" - עיר שבה התושבים, העסקים, הארגונים והרשות המקומית פועלים יחד על מנת להבטיח  עיר חיה ושטוב לחיות בה.

בעיר הבריאה קיימת:

מודעות לבריאות כערך ומחויבות פוליטית לפעול למימוש:

 

      "בריאות לכל" - צמצום פערים בריאותיים,  הדגשה על קידום הבריאות ומניעת

                 מחלות, שיתוף פעולה בין מגזרים שונים בחברה,  השתתפות הקהילה,

                התמקדות מערכת הבריאות בשירות הרפואי הראשוני, שיתוף פעולה בינלאומי.

 

       אמנת אוטווה לקידום הבריאות פעולה באמצעות סינגור, איפשור וגישור

             לבניית מדיניות ציבורית בריאה, ליצירת סביבה תומכת (פיסית וחברתית), לחיזוק מעורבות

             הקהילה, לפיתוח מיומנויות אישיות, לשינוי דגשים בשירותי הבריאות.

 

       אג'נדה 21 לפיתוח בר-קיימא - פתוח העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את

            יכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם, תוך שילוב בין פיתוח סביבתי, חברתי

            וכלכלי, חיסכון וניהול משאבים.