רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

מרעיון לתנועה

רעיון "העיר הבריאה" אשר החל להתגבש בקנדה ובארה"ב ב- 1984, התפתח ב- 1986 לפרויקט ניסיוני בסניף האירופי של ארגון הבריאות העולמי. המטרה הייתה לבחון את הישימות של עקרונות "בריאות לכל" באמצעות האסטרטגיות ותחומי הפעולה של קידום הבריאות, ברמה המקומית.

נקודות המוצא היו תפיסת העיר כאורגניזם מורכב, חי, נושם, צומח ומשתנה וכן ההכרה  בחשיבותה של הרשות המקומית בפיתוח הבריאות ובפיתוח שותפויות לקידום בריאות.

 

הניסוי החל עם 11 ערים באירופה, אשר צמח במהרה לפרויקט בן 35 ערים והתפתח לתנועה כלל עולמית. ערי הפרויקט האירופי שימשו "מעבדה" להבניית מודל העבודה של העיר הבריאה והן משמשות עד היום כשדה פעולה לפיתוח ויישום של מדיניות ציבורית בריאה.

ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי מוביל, במקביל לערי הפרויקט, גם רשת של רשתות לאומיות של ערים בריאות. הרשת הישראלית שותפה לרשת כלל אירופית זו.

בהצהרת אתונה, בסיום הכנס הבינלאומי של הערים הבריאות, ב- 1998, התחייבו ראשי הערים הבריאות לפעול גם למען פיתוח בר-קיימא בעריהם.

 

ארגון הבריאות העולמי, בסניפיו ברחבי העולם, מפעיל רשתות של אלפי ערים בריאות.