רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

סיכום אסיפת הרשת 30.1.17

סיכום אסיפת הרשת 30.1.17

השתתפו:

נסרין אגבאריה (אום אל פאחם), דר' איריס סלומון (אורנית), אילנה שמלה ללום (אשדוד), דר' סיהאם עטאמנה כעכוש (באקה אל גרבייה), מיכאל אוחיון (באר שבע), שושנה גולדפינגר (בני ברק), אתי אביר (גן יבנה), עדי חמו, הדס לרר (הרצליה), רותי יצקן (חולון), מירב קובריגרו (חיפה), אורלי גיירו (יבנה), איב אופל (נתניה), כוכי נדב (ראשון לציון), יעל ניסימיאן-םאי (רמלה), אתי כרמלי (רמת גן), סארה אבו ציאם (רהט), אמיר בן עזר (שהם), ריאד חוסרי (שפרעם), דר' חיים נחמה (תל-אביב),  לילך  מלוויל (משרד הבריאות), שלומית ניר טור (משרד התרבות והספורט), סימא ווצלר (סטודנטית לב"צ), אורלי לביד ברזל (ארגון בטרם), ויקי כהן (לשכת בריאות תל אביב), סמדר אלינסון (מכבי שירותי בריאות), מרגלית שילה (לאומית), פאתן גטטס (אגודה למלחמה בסרטן), יהודית טופל (רידמן), עו"ד רות דיין (מרכז השלטון המקומי), ד"ר מילכה דונחין, ד"ר דרורה מלוביצקי, תחיה קרבטרי (רשת ערים בריאות)

 

הערכת פעילות רשת ערים בריאות בישראל – בתום חצי יובל של פעילות

סימא ווצלר הציגה את ממצאי עבודת המוסמך שלה בנושא –מצגת מצ"ב.

המחקר בא להעריך את מידת עמידתן של הערים החברות ברשת והרשת בדרישות הסף של הרשת האירופית, לבחון האם יש קשר בין חברות ברשת למידת ההתייחסות של הרשות לבריאות ולהשוות מדדי מבנה ותהליך משנת 2013  לנתונים זהים משנת 2003.

מקורות המידע היו שאלונים למתאמים – 31 מתאמים השיבו (לא נכללו רשויות שהצטרפו לרשת ב 2015. כמו כן רצינו לקבל תגובות לשאלונים מערים שלא חברות ברשת, אך לא הצלחנו), נתונים ממאגרי מידע ארציים כגון למ"ס, בטרם, רשות לאומית לבטיחות בדרכים וכו' וכן השוואה ל 2003 (עברנו על כל השאלות הרלוונטיות בשאלונים של שנת 2003).

יש לציין שהרשויות להשוואה נבחרו על פי אשכול, גודל ואזור, בהתאמה לרשויות הרשת. בסה"כ ניתן לסכם כי הרשת עומדת בדרישות ארגון הבריאות העולמי.

הממד של מדיניות עירונית (תמיכת המערכת הפוליטית ומדיניות צמצום פערים) קיבל ציון ממוצע של 5.3 מתוך 10 נמצא כי הציון בממד זה קשור באופן מובהק עם המשתנים: היקף משרת המתאם, שעות עבודת המתאם, תמיכת ראש הרשות, מספר מפגשי וועדת ההיגוי העירונית ומעמד מוניציפלי של יישוב. הציון בממד זה גבוה יותר כאשר  המתאם מועסק  במשרה מלאה וכאשר מקדיש  20 שעות שבועיות ויותר לניהול העיר הבריאה.

לממד של "ניהול עיר בריאה" (משרת המתאם, מיקומו במערכת, ועדת היגוי, תקציב) ציון ממוצע גבוה יותר מאשר הציון של מדיניות עירונית והינו 6.5 מתוך10.  ככל שעולה הותק של הרשות ברשת וככל שוועדת ההיגוי יותר פעילה, עולה הציון. כמו כן, ערים אשר מתאם הבריאות שלהן השתתף ב 9 פעילויות של הרשת (ישיבות, כנסים, ימי עיון, קורסים) או יותר, בין השנים 2013-2015 , קיבלו ציון גבוה יותר מאשר ערים אשר המתאם הגיע לפחות מ 9 פעילויות של הרשת בתקופה הנ"ל.

הממד של שיתוף תושבים קיבל את הציון הממוצע הגבוה ביותר מבין כל הממדים, 8.2 מתוך 10.

כאשר הושוו ערים ברשת לערים שאינן ברשת (לא זווגו הערים הגדולות מכיוון שכולן ברשת) – לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדים שנבחנו למעט העובדה שבערי הרשת יש יותר לשוניות בריאות באתר העירייה.

כאשר משווים את ממצאי 2013-14 לאלה של 2003 ב- 12 הרשויות שהשיבו בשתי נקודות הזמן, עולה שיש שיפור קל בממדים עם הזמן (לא מובהק). ניתן גם להתייחס לכל רשות ביחס לעצמה – השינויים מגוונים. כאשר משווים את הציון בממדים ב 2013 בין רשויות שמילאו את השאלון ב 2003 (חברות ברשת לפחות 10 שנים) לעומת אלה שלא מילאו ב 2003 – יש עדיפות משמעותית לראשונים בממד מדיניות אך לא בממדים האחרים.

המתאמים קיבלו שאלות פתוחות והתשובות לגבי הרשויות שלהם היו מאוד מגוונות. דברים שהיו לשימור בעיר אחת היו לשיפור בעיר אחרת.

לגבי תרומת הרשת – ציינו מקצועיות, ידע, ייעוץ, הדרכה. רואים בחברי הרשת חוזקה.

נקודות לשיפור – הרשויות בפריפריה התלוננו שהפעילויות מתקיימות במרכז הארץ, תקציב לרשת.

בין ההמלצות לרשת: עדכון אתר האינטרנט, תקציב ייעודי קבוע, מקורות תקציב נוספים, הכשרה למתאמים חדשים, התייחסות לפריפריה, פרסום ויחסי ציבור, לובי פוליטי, הגדלת מספר החברים, קשרים עם משרדי ממשלה נוספים.

 

בדיון עלו הדברים הבאים:

-  צריך לדאוג לתקשורת – מודעות הציבור על הנעשה

-  רצוי לקיים סקר דומה כל שנתיים (עם שאלון יותר ידידותי) על מנת להראות התקדמות של הערים עם הזמן

-  אילנה  - המתאמים רואים את הרשת כמקצועית, מפרה, משמעותית, אך חסרה התרומה של המתאמים לרשת. למשל, בעשייה היומיומית אפשר לתרום לתודעה – לשלב את הלוגו של הרשת בכל הפעילויות העירוניות.

-  עדי – צריך לדון בממצאים ולמנף את ההמלצות.

-  איב – צריכים להכין אסטרטגיה שיווקית – יועץ שיווק. צריך כיסוי תקשורתי לאירועים. כמו כן אין מסה קריטית.

- תחיה – אין תוכניות אסטרטגיות ברשויות

-  לילך – רואה עצמה בתפקיד ממנפת את הרשת במשרד הבריאות. המחקר חשוב והוא העלה את העניין שצריך להמשיך לחקור. העובדה שעיסוק בנושא לפחות בהיקף של 20 שעות שבועיות היא עובדה חשובה – מחדדת את החשיבות של העסקת עובד בתחום. גם למסה קריטית יש אפקט. מעבר לעניין שיווק הרשת – צריך לתת גם למתאמים כישורי שיווק וידע לגבי עבודה עם המדיה.

-  מילכה הציעה לפעול להגברת המחויבות הפוליטית של ראשי הרשויות.

 

מהות, מטרות וסדרי עבודת הרשת

לאחר שנתיים של דיונים התברר כי הרשת אינה זקוקה לתקנון לנוכח היותה יחידה במרכז השלטון המקומי.

יחד עם זאת הוחלט לעגן את מהות הרשת, מטרותיה וסדרי עבודתה במסמך – מצ"ב.

מילכה הציגה את עיקרי הדברים עם דגש על השינוי המבני של הרשת.מצ"ב מצגת.

מוצע כי בין חברי הרשת יהיו רק רשויות, משרדי ממשלה, קופות חולים ואקדמיה. כל הארגונים יוזמנו להשתתף כעמיתי הרשת. סעיף 12 במסמך המצ"ב טרם לובן סופית. צוות משותף לוועד הרשת ונציגי הארגונים ידונו ויגבשו את המהות וסדרי העבודה של קואליציית הרשת עם עמיתיה.

 

 

דיווח על פעילויות שנת 2015

מילכה הציגה דו"ח פעילות – מצ"ב + סיכום הדו"ח הכספי של 2015-16 – מצ"ב. המעוניינים בדו"ח כספי מפורט מוזמנים לפנות אל מילכה.

יש לציין שאת תקציב 2016 ממשרד הבריאות, בסך 800,000 ₪, קיבלנו בינואר 2017.

בדיון על הסיכום שהוצג עלתה הסוגיה של שימוש בבלונים ביום ללא עישון – אינו עולה בקנה אחד עם דרישות המחלקות לאיכות הסביבה.

 

דו"ח ועדת ביקורת

אתי אביר הציגה דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2016 – מצגת מצ"ב.

אתי שמה דגש על כך שלא שמעקב אחר ביצוע החלטות נעשה באופן חלקי. כמו כן העמידה בלו"ז היתה חלקית.

אתי ויעל ציינו את הצורך בלקיחת אחריות של מתאמים על הובלת ועדות ומשימות להן התחייבו. כוכי הציעה שיינתן ליווי למתאמים המובילים ועדות וקבוצות משימה. אתי הציעה שכל מי שלוקח על עצמו הובלה – שיחליט תחילה אם הוא מסוגל להתחייב ולבצע.

אשר לסוגיה של שחרור מתאמים ממקום העבודה להשתתפות בפעילויות הרשת, הוצע כי:

-  החובה להשתתף בפעילויות הרשת תחודד מול המנכ"ל בכל רשות

-  יש צורך לחזק את הקשר בין המתאמים והממונים עליהם.

-  רצוי לשקף לראשי הרשויות את תוכניות העבודה של הרשת על מנת להבטיח השתתפות של מתאמים בכל הפעילויות.

-  רצוי לשתף יותר את ראשי הערים – ייתן מוטיבציה לכולם.

 

אשר לסוגיה שמתאמים לא תמיד מגיבים להודעות ולמסמכים שנשלחים במייל:

-        איריס הציעה שבכל מייל שבו מתבקשת תגובה ו/או התייחסות למסמך – יינתן תאריך אחרון לתגובה.

-        אילנה פנתה בקריאה למתאמים – להגיב למיילים שנשלחים.

 

תכנית עבודה לשנת 2017

מילכה הציגה את תכנית העבודה אשר גובשה בוועד וכוללת נושאים שלא טופלו בשנה הקודמת ונושאים חדשים – מצ"ב.

מעוניינים להצטרף לקואליציה למניעת עישון: באר שבע, אום אל פחם, רהט

קבוצות משימה חדשות:

-        קואליציה לקידום "עיר ידידותית גיל" / הגיל השלישי. מעוניינים להצטרף – מרגלית שילה, שושנה גולדפינגר, סיהאם ונג'אח.

-        קידום מיניות בריאה – חנה קראוס (יו"ר), אילנה,סיהאם, נג'אח, אתי כרמלי, סארה

 

עיר מארחת – מציעים לארח: רהט, בני ברק, באר שבע

כנס שנתי (בסוף אוקטובר) – מציעים לארח: ראשון לציון, רהט, באר שבע

 

 

בחירות לוועד

חברים הגישו מועמדות להיבחר לוועד לפני האסיפה או במהלכה.

את הבחירות ניהלה עו"ד רות דיין – כל בעל זכות הצבעה סימן את שבחר על גבי רשימת מועמדים.

נבחרו נציגי הרשויות:

אום אל פחם

אשדוד

באקה אל גרבייה

בני ברק

הרצליה

נתניה

ראשון לציון

רמת גן

תל אביב

נציגי קופות חולים:

מכבי

לאומית

אקדמיה:

בי"ס לבריאות הציבור, ירושלים

 

ליו"ר  – מילכה דונחין, לס/יו"ר – אילנה שמלה ללום

 

ועדת הביקורת:

אתי אביר – גן יבנה

יעל ניסימיאן פאי – רמלה

ריאד חוסרי - שפרעם

 

תוכניות ופעילות הרשת קישורים נוספים