רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות

קורס ההדרכה יצא לדרך ביום 16.10.17.

הקורס מתקיים במרכז השלטון המקומי ושותפים בו 27 משתתפים נציגי רשויות מקומיות, קופות חולים ובתי חולים.

המשתתפים מקבלים את סיכומי המפגשים.

מצגות נבחרות מועלות לאתר זה.

במפגש ראשון הציגה דר' אורלי רונן - עירוניות, קיימות ובריאות.

 

תוכניות ופעילות הרשת קישורים נוספים