רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

הצטרפות לרשת

רשויות מקומיות או מועצות אזוריות שמעוניינות להצטרף לרשת נדרשות להעביר החלטה במליאת המועצה ובה מתחייבים לאמץ את מטרות הרשת ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה. על בקשת ההצטרפות חותם ראש העיר/ מועצה. באופן דומה, ארגונים המעוניינים להצטרף לרשת נדרשים להעביר החלטה בהנהלת הארגון. על בקשת ההצטרפות חותם מנכ"ל הארגון.