רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

טופס הצטרפות - עיר/מועצה מקומית

לאחר אישור מועצת העיר יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו את פרוטוקול ישיבת המועצה שבה התקבלה ההחלטה להצטרף לרשת.