רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

פעילות הרשויות בימי קורונה

מגפת הקורונה, אשר פרצה לחיינו בסוף ינואר 2020 המחישה לכולנו את חיוניות תפקידו של מתאם העיר הבריאה (מנהל מחלקת / יחידת בריאות) ואת תרומתו למארג העירוני בשעת חירום בריאותית. לרובם יש תפקיד מוגדר כאחראי על בריאות בחירום, אך גם למי שהוצא לחופשה היתה תרומה משמעותית לעשייה היישובית בימי הקורונה.

בתקופה זו פעלו מתאמי הבריאות תוך למידה מתמדת על המגפה, השפעותיה, סיכוניה וההנחיות לגבי ההתנהלות היומיומית, שהשתנו חדשות לבקרים.

גם ערכה המוסף של רשת הערים הבריאות בא לידי ביטוי בימים אלה. באמצעות התקשורת הדיגיטלית, הרשת שמשה במה לשיתוף בחומרי הסברה שיצרו למען התושבים, נשלחו עדכוני נהלים כל בוקר, נעשו חידודי נהלים, נשאלו שאלות מקצועיות, ניתנו מענים לכל פונה, הועבר מידע מקצועי, תקצירי מאמרים מהעולם ולעיתים גם שמשה הרשת משענת רגשית ומקור של חוסן עבור כל מתאמי הבריאות ברשת.

אנו גאים להציג בפניכם את תמצית העשייה עד כה.מצ"ב.

מספר דוגמאות של דוחות פעילות מוצגים כאן: מעלות תרשיחא, הרצליה (כולל חוברת לתושבים - להלן), אשדוד, באר יעקב

שירותי הרשת לחבריה קישורים נוספים