רשת ערים בריאות בישראל
כניסה לפורום
לחברים ברשת ערים בריאות
שם משתמש:
סיסמה:

שירותי הרשת לחבריה

רשת ערים בריאות בישראל מהווה מסגרת לפעילותן של הערים הבריאות. הרשת מספקת הכשרה למתאמים העירוניים, במה לקבוצות לימוד נושאיות, למידה הדדית ולווי בהטמעת העקרונות בשטח.

 

 -  סיכום כל פעילות של הרשת תמצאו בלשונית "תוכניות ופעילויות הרשת". 

 -  סיכום פעילות תלת חודשית תמצאו בלשונית פרסומים במדור "חדשות הרשת".

-  הרשת תומכת מקצועית וכספית בתכנון וביצוע פרויקטים ברשויות המקומיות (בכפוף לתקצוב של משרד

   הבריאות).

-  הודעה ראשונה על פתיחת קורס הכשרה בסיסי בן 132 שעות מצאו בקישור זה.

שירותי הרשת לחבריה קישורים נוספים